X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
0
RenklinetYazılarLinuxCentOS 7 RHEL 7 Üzerinde Nginx Kuru...

CentOS 7 RHEL 7 Üzerinde Nginx Kurulumu ve Yapılandırılması

Nginx Nedir?

 
Nginx performansı yüksek WEB sunucusu yazılımıdır. Apache HTTP Sunucusundan daha esnek ve hafif bir programdır. Nginx in Plus versiyonu ücretlidir ama depolarda bedava dağıttığı olan normal versiyonu da bulunur. Bu eğitim, size CentOS ve RHEL 7 ailesinde Nginx’in nasıl kurulacağını ve başlatılacağını öğretecektir.
Bu eğitimdeki adımlar, kullanıcının kök ayrıcalıklarına sahip olmasını gerektirir.
 
1 - Nginx Deposunun Eklenmesi
 
CentOS 7 depolarında Nginx olmadığı için EPEL depolarını eklememiz gerekiyor.
 
sudo yum install epel-release
 
Komutu ile EPEL Depolarını yükleyelim.
 
2 - Nginx’in Kurulumu 
 
Şimdi Nginx’in bulunduğu EPEL deposu sunucumuza yüklendiğine göre, aşağıda belirtilen komutu kullanarak Nginx’i yükleyebiliriz. Sormuş olduğu tüm soruları Y ile işaretleyiniz.
 
sudo yum install nginx
 
3 - Nginx’i Başlatılması
 
Nginx’in çalışmasını sağlamak amacıyla bir kaç komut kullanmamız gerekli.Aşağıdaki komut Nginx’in başlangıçta otomatik şekilde çalışmasını sağlar
 
sudo systemctl enable nginx
 
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
 
Nginx’i başlatır
 
sudo systemctl start nginx
 
Nginx’in durumunu gösterir
 
sudo systemctl status nginx
 
nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy serverLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2019-02-22 09:51:55 +03; 6s ago
Process: 110499 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 110496 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 110493 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 110501 (nginx)    Tasks: 3
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─110501 nginx: master process /usr/sbin/nginx
├─110502 nginx: worker process
└─110503 nginx: worker process


sudo systemctl stop nginx

Nginx’i durdurur

Eğer güvenlik duvarı kullanılıyorsa HTTP ve HTTPS trafiğine izin vermek için aşağıda belirtilen komutların çalıştırılması gerekli.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Web tarayıcınızda sunucunuzun genel IP adresini ziyaret ederek her şeyin planlandığı gibi olduğunu doğrulamak için kontrol edebilirsiniz.

http://Sunucu IP adresi veya Alanadı


4 - Yapılandırma

Sunucu Kökü ve Yapılandırması

Nginx üzerinden kendi sayfalarınızı veya uygulamanızı sunmaya başlayabiliriz. Nginx yapılandırma dosyalarının ve varsayılan sunucu kök dizininin konumları aşağıdaki gibidir.

Varsayılan Sunucu Kökü

Varsayılan sunucu kök dizini. Html / css / js ve resimlerinizi bu alana yükleyebilir veya kopyalayabileceğiniz yer /usr/share/nginx/html dir. Buraya yerleştirilen dosyalar WEB sunucumuzda sunulacaktır.

/etc/nginx/conf.d/default.conf konumunda bulunan Nginx ile birlikte gelen varsayılan sunucu blok yapılandırma dosyasında belirtilmiştir.

Sunucu Blok Yapılandırması

Apache’de Sanal Konaklar olarak bilinen ek sunucu blokları /etc/nginx/conf.d dosyasında bulunur yeni yapılandırma dosyaları oluşturularak eklenebilir. Nginx başlatıldığında, bu dizinde .conf ile biten dosyalar yüklenir.

Nginx Global Yapılandırması

Ana Nginx yapılandırma dosyası /etc/nginx/nginx.conf konumunda bulunmaktadır. Burada, Nginx arka plan programı işlemlerini çalıştıran kullanıcı ve Nginx çalışırken ortaya çıkan çalışan işlem sayısı gibi diğer ayarları değiştirebilirsiniz.


ABONE OL